AA

Wat is geluid?

Een wekker die afgaat, een straaljager die langskomt of zelfs het gefladder van een mus. Klanten die stuk voor stuk van elkaar verschillen maar wel allemaal onder dezelfde noemer vallen: geluid.

Wat is geluid?
Geluid is simpel gezegd een trilling van moleculen die zich via de lucht, het water (of een ander medium) voortbeweegt. De trillingen die door het gehoor worden waargenomen, noemen we geluid.

Hoe ontstaat geluid?
Alles wat trillingen voortbrengt tussen de 20 en 20.000Hz, zouden we een geluid kunnen noemen. Geluid onder de 20Hz noemt men infrasoon, de geluiden boven de 20.000Hz ultrasoon. Ultrasoon geluid hoort de mens niet. Vleermuizen en dolfijnen gebruiken dit geluid om hun omgeving waar te nemen en in iekenhuizen wordt het gebruikt om echo’s te maken. Infrasoon geluid hoort men ook niet, maar is wel voelbaar als zware trilling. Bij een kerkorgel kan het voortkomen uit de laagste tonen.

Wat is Hertz?
Toonhoogtes worden uitgedrukt in Hertz. Hertz staat voor ‘trillingen per seconde’. Een hoge toon komt voort uit een korte trilling die snel op en neer gaat. Een laag geluid is te vergelijken met langzaam golvende trilling.

Wat is een decibel?
Een decibel is de verhouding waarmee men de amplitude (luidheid) van het geluid meet. Een decibel is een tiende (deci) van de eenheid ‘Bel’. ‘Bel’ is afgeleid van de naam Alexander Graham Bell.

Hoe wordt geluid gemeten?
Geluid kan gemeten worden met een audiometer. Deze registreert hoe luid de trillingen zijn (amplitude), en welke frequentie de trillingen hebben (Hertz).

Is geluid overal?
De trilling heeft een geleider nodig. Dit kan lucht zijn, maar ook water is een goede geleider. In de ruimte, waar het luchtledig is, is daarentegen geen geluid waar te nemen. Er is daar niets wat de trillingen geleidt. Als men bijvoorbeeld een pistool in de ruimte zou afschieten, gebeurt dat in complete stilte.

Wat is de snelheid van het geluid?
De snelheid van het geluid hangt af van het medium waarin het zich verplaatst. In de lucht heeft het geluid een snelheid van ± 340 meter per seconde. In later gaat het sneller, daar heeft het een snelheid van ± 1.500 meter per seconde.

Wat is de geluidsbarrière?
Iets gaat door de geluidsbarrière heen als het zich sneller voortbeweegt dan het geluid. Op het moment dat de snelheid van een straaljager de snelheid van het geluid benaderd, bouwt zich een drukgolf op vlak voor de straaljager. Versnelt de straaljager nog meer, dan schiet de straaljager door de drukgolf heen. Dit veroorzaakt een luid hoorbare knal.

Welke invloed hebben geluiden op de mens?
Te harde geluiden kunnen een vervelende werking hebben op de mens, men kan zich er letterlijk onpasselijk van gaan voelen. Iemand een lange tijd blootstellen aan snoeiharde herrie werd zelfs als martelmethode gebruikt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen die braakgeluiden horen zelf ook tot braken kunnen worden gebracht.

Wat is het hardste geluid ter wereld?
Het hardste geluid dat ooit door de mens zou zijn gemaakt, is de atoombom op Hiroshima. Deze bracht 250 decibel voort. Van dit geluid scheurt het trommelvlies onmiddellijk. In 1815 is in Indonesië de Tambora-vulkaan uitgebarsten. Gezegd wordt dat dit 320 decibel voortbracht.